S*Ylletrollets

Ylletrollets höftledssida

På den här sidan kan du se hur höftleder med olika graderinga kan se ut. Graderingarna har satts i Maine Coon-kattens hälsoprogram mot HD. Varje höftled graderas separat i detta system, så en katt kan ha olika gradering på vänster höft än på höger höft. På denna sida har vi dock, för enkelhetens skull, valt att bara visa bilder där båda höftlederna har fått samma gradering.

Normala höftleder

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

En lite äldre katt, 7 år gammal, med normala höfter: Normal

Gränsfall

Borderline

Borderline

Borderline

Grad 1 HD

Degree 1

Degree 1

Degree 1

Degree 1

Degree 1

Degree 1

Grad 2 HD

Degree 2

Degree 2

Degree 2

Degree 2

Degree 2

Grad 3 HD

Degree 3

Degree 3

Degree 3


Välkommen | Om oss | Kattungar | Våra maine cooner | Hälsa | Ylletroll | Våra turkiska vanar | Länkar | Kontakta oss
Uppdaterad 2007-09-17